Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Geilo | Gjøvik | Gol | Haugesund DEBO | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Nesbyen | Oppegård | Rælingen | Sande | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Tjøme | Ullensaker | Vadsø | Østensjø | Ål

Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark, Bygg H, Vollsveien 13, Lysaker
Se hovedinngang fra østsiden av bygget


   Hovedinngang fra østsiden 
   av bygget
   Granfos konferansesenter  
           
    Granfos konferansesenter 
    Granfos Næringspark
    Bygg H Vollsveien 13
    LysakerGranfos konferansesenter
 Granfos Næringspark
Bygg H
 Vollsveien 13
Lysaker
med hovedinngang fra
østsiden av bygget

 Gratis parkering

Fossekallen Restaurant og Konferansesenter disponerer noen gratis parkeringsplasser på grusdekket nedenfor.

Årsmøtedeltakere som kommer med egen bil, må først oppsøke resepsjonen for å få utlevert gratis parkeringsbevis.

Til toppen av siden

Besøksadresse: Nedre Slottsgate 4,  0157 OSLO
Telefon: 970 46 157 eller 930 45 780 (styret)

E-postadresse:  post@des-norge.no
Post: 
DES-Norge,
Lyngtveit & Co,
Nedre Slottsgate 4,  0157 OSLO

Bankgiro:  1607 44 31228
Organisasjonsnr: 
990 753 903