Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Geilo | Gjøvik | Gol | Haugesund DEBO | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Nesbyen | Oppegård | Rælingen | Sande | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Tjøme | Ullensaker | Vadsø | Østensjø | Ål
<= Hjem
Presenta-
sjon av
     
DES Norge

* generelt
* styret
* foto
Vedtekter:
DES-
- Norge
- klubber
- borettslag
- spørsmål og svar
Sam-
arbeids-

- partnere
Nyttige
* linker
Tema/
      emner

*En oversikt
*Starte et
borettslag
( Kontakt  Web-snekker
her )


Godtgjørelse til styret i DES-Norge

Alle styrets medlemmer mottar en møtegodtgjørelse på 250 kr per møte, og reisegodtgjørelse for dokumenterte utlegg. 

Varamedlemmer, konsulenter, rådgivere og andre deltar på de møtene der agendaen tilsier at det er naturlig.

Disse mottar da også en møtegodtgjørelse på 250 kr per møte, og reisegodtgjørelse for dokumenterte utlegg for kollektiv transport.

Unntak:
Det gis ingen møtegodtgjørelse for års- og julemøtet, da dette vederlaget går med til å dekke lunsjserveringen.

  • Alle reiser bør skje med offentlig transport der dette er praktisk mulig.
    Ved bruk av egen bil dekkes tilsvarende buss/togbillett. (Styret vedtar regler for passasjer-oppgjør)

Styreleder mottar dessuten et årlig honorar på 7 000 kr

Sekretær mottar tilsvarende et årlig honorar på 2 500 kr

Regnskapsfører mottar også et årlig vederlag på 2 500 kr

· Ved oppdrag med overnatting ute i distriktene gis det selvfølgelig dekning for rimelige utgifter til reise, kost og losji.

· Valgkomiteen må samarbeide med styret om nye kandidater som eventuelt vil kunne medføre særlige utgifter til reise, kost og losji. Ved et slikt valg må budsjettposten økes tilsvarende.

Medlems-
klubber:
Bygdøy
Bærum  
Eidsvoll
eksempel
Geilo
Gjøvik
Gol
Haugesund DEBO
Kongsberg
Kongsvinger
Larvik
Moderklubb
Nesbyen
Oppegård
Rælingen
Sande
Sandefjord
Skedsmo
Ski        
Tjøme
Ullensaker
Vadsø
Østensjø

Ål

[ Til toppen ] Siden er sist oppdatert: 04.12.15

 

Besøksadresse: Akersgata 47/49,  0180 OSLO
Telefon: 970 46 157 eller 930 45 780 (styret)

E-postadresse:  post@des-norge.no
Post: 
DES-Norge,
Postboks 6748 St. Olavs plass,
0130 OSLO

Bankgiro:  1607 44 31228
Organisasjonsnr:  990 753 903