I forbindelse med årsmøtet ble det gitt en redegjørelse fra Dom i Borgarting Lagmannsrett 22.01.07 der Bygdøy Boligspareklubb ble frifunnet. Dommen ble den 22.02.07 anket til Høyesterett. Redegjørelsen var ved Jacob W. Nordan. 009
[ Til toppen ]    Siden er sist oppdatert: 10.04.08     <= Tilbake en side