SAMARBEIDENDE  DES - KLUBBER  I NORGE

                                                     Valgperiode:

Styreleder:     Per B. Brosstad                  2006/2008                    (Bærum)

Styremedlemmer:

                    Aud  Ljødal                        2006/2008                    (Eidsvoll)

                    Olav Flåt                            2007/2008                   (Skedsmo)

                    Bjørn Engebretsen              2006/2008                    (Oppegård)   

                    Harald E. Bruusgaard           2006/2008                   (Oslo)

 Varamedlemmer:

                    Kjartan Engstu                    2007/2008                    (Gjøvik)

                     Idar Furuseth                     2007/2008                    (Ski)

Revisor:

                    Conrad T. Gogstad              2007/2008                    (Oslo)

Valgkomité:

                    Kari Johnsrud                     2007/2009                    (Skedsmo)

                    Oddvar Sending                  2007/2009                    (Kongsberg)

Forslag  til  nye styremedlemmer/varamedlemmer ved valget i 2008 sendes til  DES-Norge, Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo, eller til E.post : desnorge@online.no