Samarbeidende
 DES-klubber
 i Norge


<= Hjem
DES  Norge
* generelt
* styret
* foto
Vedtekter:
DES-
-Norge
-klubber
-borettslag
Sam-
arbeids-

- partnere
Nyttige
* linker
Medlems-
klubber:
Bygdøy
Bærum  
Eidsvoll
Eksempel
Fana
Geilo
Gjøvik
Gol
Kirkenes
Kongsberg
Kongsvinger
Larvik
Moderklubb
Odda
Oppegård
Ringsaker
Sandefjord
Skedsmo
Ski          
Tjøme
Tønsberg
Ullensaker
Vadsø
Vang
Ål
Samarbeidende DES-klubber i Norge

Referat fra årsmøtet mandag  5. mai 2008 på Granfos konferansesenter, Lysaker

Møtet startet kl 10:00, og var delt i to, det ordinære årsmøtet ble avviklet først, – deretter informasjonsdelen.

Del 1 årsmøtet

1 Konstituering

Styre leder Per Brosstad ønsket velkommen.
Ingen merknader til innkallingen.
Bjørn Engebretsen og Olav Flåt ble valgt til referenter.
Kari Johnsrud og Oddvar Sending ble valgt til tellekorps.
Sekretær Harald E. Bruusgaard foretok navneopprop. Det var totalt 39 deltagere/gjester.

2 Årsberetning 2007

Sekretær Harald Bruusgaard leste årsberetningen. Solveig Haavik mente formuleringen "i samarbeid" vedr. en artikkel i bladet "Vi over 60" var uheldig. Haavik presiserte at de ikke samarbeider med noen, men skriver om aktuelle saker som har interesse for eldre. I så måte var hun også åpen for tips fra lokale DES-klubber. Årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent.

3 Regnskap for 2007

Regnskapet for 2007 ble gjennomgått av sekretær Harald Bruusgaard.
Det ble reist noen fil spørsmål om regnskapet, bl. a om porto, og at klubber med over 500 medlemmer betaler kontingent på maks kr 10.000,-
Revisor Conrad Gogstad leste revisjonsberetningen.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

4 Fastsettelse av kontingent

Styrets forslag om uendret kontingent på kr 20,- ble enstemmig godkjent

5 Godtgjørelse

Styrets forslag om uendret godtgjørelse: Sekretariatgodtgjørelse på kr 37.500,- inkl mva, godtgjørelse kontorhold styreleder på kr 5.000,- og styremøtegodtgjørelse kr 250,- pr møte pr styremedlem ble enstemmig godkjent.

6 Innkomne forslag

Det var ingen forslag til behandling.

7 Valg

Valgkomiteen ved Oddvar Sending presenterte komiteens innstilling.
Det kom ingen andre forslag, og komiteens kandidater ble derfor enstemmig valgt.

Styreleder:  Per B. Brosstad, Bærum  2008/2009.
Styremedlem:  Olav Flåt, Skedsmo  2008/2009.
Styremedlem: Bjørn Engebretsen, Oppegård 2008/2010.
Styremedlem:  Harald E. Bruusgaard, Oslo  2008/2010.
Styremedlem:  Kjartan Engstu, Gjøvik  2008/2010.
      
Varamedlem: Aud Ljødal, Eidsvoll  2008/2009.
Varamedlem: Idar Furuseth, Ski  2008/2009.
Revisor:  Conrad T. Gogstad, Oslo  2008/2009.

Valgkomiteen ble i 2007 valgt for 2 år, derfor ingen endring i år.
Komiteen består av: Kari Johnsrud, Skedsmo og Oddvar Sending, Kongsberg.

Ordinære årsmøtesaker var dermed ferdig behandlet, og møtets del 2 kunne starte.

Del 2 Saker til orientering

Beklageligvis hadde forsker Ivar Brevik og seniorrådgiver Ase Ribe fra Husbanken meldt forfall.

8 Vi over 60

Journalist Solveig Håvik informerte om eldreboliger og nevnte at Danmark ligger langt fremme vedrørende eldreboliger.

9 Eldreboliger i Oslo

Ordfører Fabian Stang ga en oversikt over utbyggingssteder i Oslo. Grønt areal må være grønt areal, derfor er det mangel på boligtomter i Oslo. Han bistår gjerne i kontakt med ordførere i andre kommuner, vedrørende eldreboliger.
Aktivitet er stikkord for et bedre liv og for å motvirke ensomhet.
Tidligere hjalp Oslo kommune til med tomter for DES-klubbene i kommunen. Når noen borettslag har forsøkt å frigjøre seg for at beboerne (arvingene) skal få gevinst i egen lomme er dette i strid med DES sine prinsipper. Rimelige DES–boliger skal gå i "arv" fra den ene DES–beboer til den neste.

Lunchpause kl 12:00 til 13:00

10 Selvaagbygg

Direktør Stig Janson i Selvaag Pluss informerte om bolig mangfold og Plusskonseptet. Plusskonseptet betyr service og tjenester for beboerne i prosjektet.
Selvaag har 5 ås erfaring vedr. service for beboerne og er åpen for samarbeid med DES-klubbene.
Et Pluss prosjekt bør inneholde minimum 80 boenheter. Dette vil som regel være for stort for en lokal DES—klubb alene, men Selvaagbygg som har fem års erfaring med service for beboere ser positivt på et eventuelt samarbeid om slike og eventuelt andre prosjekter.
Om noen kjenner til lokale, sentrale tomter er Stig Janson glad for tips.

11 DES-Sandefjord

Bjørn Solberg informerte om DES-Sandefjord som nylig ble innmeldt i DES-Norge. DES-Sandefjord er den eneste klubben som har stiftelse som eierform, og beboerne i stiftelsesboligene er leietakere og ikke eiere.

Møte ble avsluttet kl 14:30

[ Til toppen ]    Siden er sist oppdatert: 11.09.08

Går til startsiden for www.des-norge.no/


Adresse: Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo  

E-post adresse: desnorge@online.no  
Bankgiro: 1607 44 31228  


  Telefon 22 41 83 53 – Faks: 22 33 23 48

  Hjemmeside: www.des-norge.no/
  Organisasjonsnr. 990 753 903