Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Fana | Geilo | Gjøvik | Gol | Kirkenes | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Odda | Oppegård | Ringsaker | Rælingen | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Stjørdal | Tjøme | Tønsberg | Ullensaker | Vadsø | Vang | Ål
<= Hjem
DES Norge
* generelt
* styret
* foto
Vedtekter:
DES-
- Norge
- klubber
- borettslag
Sam-
arbeids-

- partnere
Nyttige
* linker
Medlems-
klubber:
Bygdøy
Bærum  
Eidsvoll
eksempel
Fana
Geilo
Gjøvik
Gol
Kirkenes
Kongsberg
Kongsvinger
Larvik
Moderklubb
Odda
Oppegård
Ringsaker
Rælingen
Sandefjord
Skedsmo
Ski          
Stjørdal
Tjøme
Tønsberg
Ullensaker
Vadsø
Vang
Ål

 

Årsmøte 2009 Granfos  
ReferatDeltakerliste  | Presentasjon av DES-Stjørdal (HTML / Word / PDF)

 Klikk for større bilde


Åse Ribe fra Husbanken

Odd Reinsfelt ordfører i Bærum

forsker Ivar Brevik Norsk Institutt for By- og Regionforskning

stortingsrepresentant for Høyre Per-Kristian Foss

direktør Stig Janson fra Selvaag

seniorrådgiver Hugo Torgersen fra Kommunaldepartementet

Oddvar N. Arntzen presenterer DES-Stjørdal

Jacob Nordan fra Bygdøy

Bjørg Møllerplass fra Gol

Harald Bruusgaard overrekker gave til Olav Flåt for 10 års innsats i DES-Norge

Trude Larsen fra Kirkenes

Fredrik Kveil fra Tønsberg

Per B. Brosstad, Harald E. Bruusgaard og Olav Flåt

Kjell Halvorsen og Charanjit Ana Gill fra Bærum og Kjartan Engstu, Gjøvik og DES-Norge

Trude Larsen, Kirkenes og Aslak Brenno, Gol

Olav Flåt og Sigurd Løland under en kaffepause

Rolf Arnesen og Bjørn Engebretsen, Oppegård og vår formann Per B. Brosstad

Fredrik Kveil, Tønsberg i samtale med Kari Johnsrud fra valgkomiteen

Velkommen som styremedlem i DES-Norge.
Ved årsmøtet på Granfos 2009 ble Bjørn Solberg valgt inn i styret for perioden 2009 -2011.

Bjørn kommer fra DES-klubben i Sandefjord: en aktiv klubb med gode tilbud til sine medlemmer.
Bildet til høyre viser Bjørn sammen med styreleder Per B. Brosstad .

Pek på foto for mer informasjon

Pek på foto for mer informasjon

Pek på foto for mer informasjon

Pek på foto for mer informasjon

Deltagere på DES-Norges årsmøte på Granfos konferansesenter mandag  4. mai 2009.
42 deltagere fra 18 DES-klubber:

DES-Bygdøy

v/Jacob Nordan

DES-Vadsø

v/Leif Nystrøm

DES-Bærum

v/Kjell Halvorsen og Charanjit A. Gill

DES-Skedsmo

v/Sigurd Løland

DES-Oppegård

v/Rolf Arnesen

DES-Sandefjord

v/Rolf Larsen og Bjørn Solberg

DES-Gol

v/Bjørg Møllerplass og Aslak Brenno

DES-Ullensaker

v/Jorunn Ringen og Solbjørg Lien

DES-Eidsvoll

v/Inger Melbye

DES-Rælingen

v/Harald Hallstensen

DES-Tønsberg

v/Fredrik Kveil

DES-Tjøme

v/Torunn Kopperud og Rigmor Johanne Temte Fridheim

DES-Gjøvik

v/Svein Erik Strande og Siri Gunn Simonsen

DES-Kirkenes

v/Trude Larsen

DES-Ski

v/ Bjørn Arvid Prytz

DES-Kongsvinger

v/Astrid og Kåre Sakrisud

GJESTER:

Bærum kommune

v/ordfører Odd Reinsfelt

Stortinget

v/stortingsrepresentant Per-Kristian Foss

Selvaag

v/direktør Stig Janson

Husbanken

v/seniorrådgiver Åse Ribe

Kommunaldepartementet

v/seniorrådgiver Hugo Thorgersen

Norsk Institutt for By- og Regionforskning

v/forsker Ivar Brevik

“Founding Father”

Kåre Trætteberg

OBSERVATØRER:

DES-Tvedestrand

v/Birger Solfjeld og Bente Christensen

DES-Størdal

v/Oddvar N. Arntzen

STYRET:

v/Per B. Brosstad, Harald E. Bruusgaard, Bjørn Engebretsen, Olav Flåt, Kjartan Engstu, Idar Furuseth og Aud Ljødal

Revisor:

Conrad Gogstad

Valgkomiteen:

Kari Johnsrud

DES-Norge er en paraplyorganisasjon som har som mål å skape et forum for alle boligspare- klubber for eldre i Norge. DES-Norge ble stiftet i år 2000 og skal være et talerør for bolig- spareklubbene rettet mot statlige organer og bistå klubbene med råd og veiledning.

DES-Norge ønsker å gi eldre gode bo- og leveforhold. En DES-bolig gir voksne mennesker mulighet til å ta ansvar for eget liv, i et fellesskap som prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet.

( Kontakt
 Web-ansvarlig
her )

Adresse:   Nedre Slottsgt. 7,   0157 Oslo  

  Organisasjonsnr:       990 753 903

Bankgiro:  1607 44 31228