Neste styremøte avholdes: 12. okt, 30. nov, 1. feb, 22. mars  2018
Har du saker/ spørsmål vi bør ta opp? Benytt: post@des-norge.no
Uferdige Info-sider er under redigering og korrektur nedenfor:
  Info-side Nr 1-2018 HTML-dokument under utvikling! 2018 jan
  Info-hefte Nr 3-2017 PDF-fil for utskrift 2017 okt
  Info-side Nr 3-2017 HTML-dokument 2017 okt
  Info-hefte Nr 2-2017 PDF-fil for utskrift 2017 mars
  Info-side Nr 2-2017 HTML-dokument 2017 mars
  Veikart til Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark 2017 mars
  Info-hefte Nr 1-2017 PDF-fil for utskrift 2017 jan
  Info-side Nr 1-2017 HTML-dokument 2017 jan
  Info-side Nr 3-2016 HTML-dokument 2016 sept
  Info-hefte Nr 3-2016 PDF-fil for utskrift 2016 sept
  Info-hefte Nr 2-2016 PDF-fil for utskrift 2016 mars
  Info-side Nr 2-2016 HTML-dokument 2016 april
  Info-hefte Nr 1-2016 PDF-fil for utskrift 2016 jan
  Info-side Nr 1-2016 HTML-dokument 2016 jan
  Info-side Nr 3-2015 HTML-dokument 2015 sept
  Info-hefte Nr 3-2015 PDF-fil for utskrift 2015 sept
  Info-hefte Nr 2-2015 PDF-fil for utskrift 2015 april
  Info-side Nr 2-2015 HTML-dokument 2015 mars
  Info-hefte Nr 1-2015 PDF-fil for utskrift 2015 jan
  Info-side Nr 1-2015 HTML-dokument 2015 jan
  Info-side Nr 3-2014 HTML-dokument 2014 sept
  Info-hefte Nr 3-2014 PDF-fil for utskrift 2014 sept
  Fra Generalforsamlingen 2014 på Granfos 2014 mai
  Info-hefte Nr 2-2014 PDF-fil for utskrift 2014 mars
  Info-side Nr 2-2014 HTML-dokument 2014 mars
  Info-hefte Nr 1-2014 PDF-fil for utskrift 2014 mars
  Info-side Nr 1-2014 HTML-dokument 2014 jan
  Info-hefte Nr 3-2013 PDF-fil for utskrift 2013 okt
  Info-side Nr 3-2013 HTML-dokument 2013 sept
  Fra Generalforsamlingen 2013 på Granfos 2013 mai
  Info-hefte Nr 2-2013 PDF-fil for utskrift 2013 mars
  Info-side Nr 2-2013 HTML-dokument 2013 mars
  Info-hefte Nr 1-2013 PDF-fil for utskrift 2013 jan
  Info-side Nr 1-2013 HTML-dokument 2013 jan
  Info-hefte Nr 3-2012 PDF-fil for utskrift 2012 sept
  Info-side Nr 3-2012 HTML-dokument 2012 sept
  Kombinert områdemøte og styremøte i Hallingdal 2012 juni
  Borettslag, sameie eller stiftelse - hva bør vi velge? 2012 mai
  Fra Generalforsamlingen 2012 på Granfos 2012 mai
  Info-skriv til DES-klubber i Norge Nr 2-2012 | PDF-fil 2012 mars
  Info-skriv til DES-klubber i Norge Nr 1-2012 2012 jan
  Styremøte for DES-Norge avholdt i Sandefjord 2011 aug
  Info-skriv til DES-klubber i Norge Nr 2-2011 2011 aug
  Fra Generalforsamlingen 2011 på Granfos 2011 mai
  Info-skriv til DES-klubber i Norge Nr 1-2011som PDF-fil (7,5 Mb) 2011 feb
  Info-skriv til DES-klubber i Norge Nr 4-2010 2010 sept
  Minneord etter Harald Emil Bruusgaard 2010 aug
  Fra Generalforsamlingen 2010 på Granfos 2010 mai
  Info-skriv til DES-klubber i Norge Nr 3-2010 2010 apr
  Info-skriv til DES-klubber i Norge Nr 2-2010 2010 mars
  Info-skriv til DES-klubber i Norge Nr 1-2010 2010 feb
  Info-skriv til DES-klubber i Norge Nr 3-2009 2009 okt
  Info-skriv Nr 2-2009 Vedtekter for   klubber | borettslag  2009 sept
  Styremøte for DES-Norge avholdt i Skedsmo 2009 aug
  DES-Norge i møte med ordførere 2009 mai
  Fra Generalforsamlingen 2009 på Granfos 2009 mai
  Hva er Samarbeidende DES-klubber i Norge (DES-Norge)? 2009 april
  Info-skriv til DES-klubber i Norge Nr 1-2009 (PDF-fil) 2009 mars
  Info-skriv til DES-klubber i Norge Nr 1-2009 (HTML-fil) 2009 mars
  Informasjonsskrift til DES-klubber i Norge  nr 3 - 2008 2008 sept
  Informasjonsskrift til DES-klubber i Norge nr 3 - 2008 | PDF-fil 2008 sept
  Fotoserie fra styremøte på Gjøvik august 2008 2008 aug
  Referat fra Generalforsamling på Granfos mai 2008 2008 juni
  Fra Generalforsamling på Granfos  5. mai 2008  (deltakere) 2008 mai
  Informasjonsskrift Nr.  2 - 2008 ( pdf-fil: Forsiden og hoveddelen ) 2008 mars
  Informasjonsskrift Nr.  1 - 2008 (Kortutredning) ble sendt klubbene 2007 des
  En “gladmelding” til alle medlemsklubber i DES-Norge 2007 des
  Sluttrapport til Husbanken 2007 (PDF-fil) 2007 okt
  Informasjonsskrift til DES-klubber i Norge nr 3 - 2007 2007 okt
  Referat fra Generalforsamling på Granfos (PDF-fil) 2007 mai
  Deltagere ved Generalforsamling på Granfos (PDF-fil) 2007 mai

 Fra Generalforsamling på Granfos 2007 (nyvalgt styre)

2007 mai

 Fra Generalforsamling på Granfos 2007 (foto-serie)

2007 mai

 Informasjonsskrift til samarbeidende DES-klubber i Norge NR. 2 -07

2007 april

 Informasjonsskrift til samarbeidende DES-klubber i Norge NR. 1 -07

2007 jan

 Rapport til Husbanken for 2005/2006 (åpne som PDF-fil)

2006 okt

 Ekstrautgave av informasjon

2006  

 Fra Generalforsamling på Granfos 2006 ( 2 foto)

2006 mai