Har du saker/ spørsmål vi bør ta opp? Benytt: post@des-norge.no
Uferdig Info-side er under redigering og korrektur nedenfor:

  Veikart til Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark

2019

jan

  Info-side Nr 2-2019 HTML-dokument under utvikling

2019

april

  Info-hefte Nr 1-2019 PDF-fil for utskrift

2019

jan

  Info-side Nr 1-2019 HTML-dokument

2019

jan

  Info-side Nr 3-2018 HTML-dokument

2018

sept

  Info-hefte Nr 3-2018 Word-fil for kopiering/redigering/utskrift

2018

sept

  Info-side Nr 2-2018 HTML-dokument

2018

april

  Info-hefte Nr 2-2018 PDF-fil for utskrift

2018

april

  Info-hefte Nr 1-2018 PDF-fil for utskrift

2018

jan

  Info-side Nr 1-2018 HTML-dokument

2018

jan

  Info-hefte Nr 3-2017 PDF-fil for utskrift

2017

okt

  Info-side Nr 3-2017 HTML-dokument

2017

okt

  Info-hefte Nr 2-2017 PDF-fil for utskrift

2017

mars

  Info-side Nr 2-2017 HTML-dokument

2017

mars

  Info-hefte Nr 1-2017 PDF-fil for utskrift

2017

jan

  Info-side Nr 1-2017 HTML-dokument

2017

jan

  Info-side Nr 3-2016 HTML-dokument

2016

sept

  Info-hefte Nr 3-2016 PDF-fil for utskrift

2016

sept

  Info-hefte Nr 2-2016 PDF-fil for utskrift

2016

mars

  Info-side Nr 2-2016 HTML-dokument

2016

april

  Info-hefte Nr 1-2016 PDF-fil for utskrift

2016

jan

  Info-side Nr 1-2016 HTML-dokument

2016

jan

  Info-side Nr 3-2015 HTML-dokument

2015

sept

  Info-hefte Nr 3-2015 PDF-fil for utskrift

2015

sept

  Info-hefte Nr 2-2015 PDF-fil for utskrift

2015

april

  Info-side Nr 2-2015 HTML-dokument

2015

mars

  Info-hefte Nr 1-2015 PDF-fil for utskrift

2015

jan

  Info-side Nr 1-2015 HTML-dokument

2015

jan

  Info-side Nr 3-2014 HTML-dokument

2014

sept

  Info-hefte Nr 3-2014 PDF-fil for utskrift

2014

sept

  Fra Generalforsamlingen 2014 på Granfos

2014

mai

  Info-hefte Nr 2-2014 PDF-fil for utskrift

2014

mars

  Info-side Nr 2-2014 HTML-dokument

2014

mars

  Info-hefte Nr 1-2014 PDF-fil for utskrift

2014

mars

  Info-side Nr 1-2014 HTML-dokument

2014

jan

  Info-hefte Nr 3-2013 PDF-fil for utskrift

2013

okt

  Info-side Nr 3-2013 HTML-dokument

2013

sept

  Fra Generalforsamlingen 2013 på Granfos

2013

mai

  Info-hefte Nr 2-2013 PDF-fil for utskrift

2013

mars

  Info-side Nr 2-2013 HTML-dokument

2013

mars

  Info-hefte Nr 1-2013 PDF-fil for utskrift

2013

jan

  Info-side Nr 1-2013 HTML-dokument

2013

jan

  Info-hefte Nr 3-2012 PDF-fil for utskrift

2012

sept

  Info-side Nr 3-2012 HTML-dokument

2012

sept

  Kombinert områdemøte og styremøte i Hallingdal

2012

juni

  Borettslag, sameie eller stiftelse - hva bør vi velge?

2012

mai

  Fra Generalforsamlingen 2012 på Granfos

2012

mai

  Info-skriv til DES-klubber i Norge Nr 2-2012 | PDF-fil

2012

mars

  Info-skriv til DES-klubber i Norge Nr 1-2012

2012

jan

  Styremøte for DES-Norge avholdt i Sandefjord

2011

aug

  Info-skriv til DES-klubber i Norge Nr 2-2011

2011

aug

  Fra Generalforsamlingen 2011 på Granfos

2011

mai

  Info-skriv til DES-klubber i Norge Nr 1-2011som PDF-fil (7,5 Mb)

2011

feb

  Info-skriv til DES-klubber i Norge Nr 4-2010

2010

sept

  Minneord etter Harald Emil Bruusgaard

2010

aug

  Fra Generalforsamlingen 2010 på Granfos

2010

mai

  Info-skriv til DES-klubber i Norge Nr 3-2010

2010

apr

  Info-skriv til DES-klubber i Norge Nr 2-2010

2010

mars

  Info-skriv til DES-klubber i Norge Nr 1-2010

2010

feb

  Info-skriv til DES-klubber i Norge Nr 3-2009

2009

okt

  Info-skriv Nr 2-2009 Vedtekter for   klubber | borettslag 

2009

sept

  Styremøte for DES-Norge avholdt i Skedsmo

2009

aug

  DES-Norge i møte med ordførere

2009

mai

  Fra Generalforsamlingen 2009 på Granfos

2009

mai

  Hva er Samarbeidende DES-klubber i Norge (DES-Norge)?

2009

april

  Info-skriv til DES-klubber i Norge Nr 1-2009 (PDF-fil)

2009

mars

  Info-skriv til DES-klubber i Norge Nr 1-2009 (HTML-fil)

2009

mars

  Informasjonsskrift til DES-klubber i Norge  nr 3 - 2008

2008

sept

  Informasjonsskrift til DES-klubber i Norge nr 3 - 2008 | PDF-fil

2008

sept

  Fotoserie fra styremøte på Gjøvik august 2008

2008

aug

  Referat fra Generalforsamling på Granfos mai 2008

2008

juni

  Fra Generalforsamling på Granfos  5. mai 2008  (deltakere)

2008

mai

  Informasjonsskrift Nr.  2 - 2008 ( pdf-fil: Forsiden og hoveddelen )

2008

mars

  Informasjonsskrift Nr.  1 - 2008 (Kortutredning) ble sendt klubbene

2007

des

  En “gladmelding” til alle medlemsklubber i DES-Norge

2007

des

  Sluttrapport til Husbanken 2007 (PDF-fil)

2007

okt

  Informasjonsskrift til DES-klubber i Norge nr 3 - 2007

2007

okt

  Referat fra Generalforsamling på Granfos (PDF-fil)

2007

mai

  Deltagere ved Generalforsamling på Granfos (PDF-fil)

2007

mai

 Fra Generalforsamling på Granfos 2007 (nyvalgt styre)

2007

mai

 Fra Generalforsamling på Granfos 2007 (foto-serie)

2007

mai

 Informasjonsskrift til samarbeidende DES-klubber i Norge NR. 2 -07

2007

april

 Informasjonsskrift til samarbeidende DES-klubber i Norge NR. 1 -07

2007

jan

 Rapport til Husbanken for 2005/2006 (åpne som PDF-fil)

2006

okt

 Ekstrautgave av informasjon

2006

 

 Fra Generalforsamling på Granfos 2006 ( 2 foto)

2006

mai