Informasjonsskriv    Nr 3 - 2008  *  SAMARBEIDENDE DES - KLUBBER I NORGE
I denne utgaven leser vi om:

Generalforsamlingen på Granfos konferansesenter mandag 5. mai 2008 - referat fra møtet. (Referat og deltagerliste finner du på vår hjemmeside.)

Nytt fra styrets arbeid. Vi følger opp nye klubber med informasjon, besøk og forslag om medlemskap i DES-Norge.

Presentasjon av DES-Gjøvik. Fotomontasje fra borettslager finner du på vår hjemmeside.

Tiden for årsmøtet 2009 er alt bestemt:
Granfos konferansesenter, Lysaker, mandag 4. mai 2009.
Sett av tiden for møtet allerede i dag.

Hva er riktig kontingent for DES-klubbenes medlemmer? Planlegging av nye prosjekter - bistand fra arkitekter - eller jurister. Er det nødvendig å bygge opp egenkapital?

VIKTIG MELDING!
Informasjonsheftet blir sendt din DES-klubb i to eksemplarer: til styreleder og sekretær. Klubber som har tilgang til DES-Norges hjemmeside vil kunne kopiere Informasjonsskriftet til de øvrige styremedlemmer.

Adresseendringer meldes til DES-Norge slik at heftet blir sendt til riktig adresse!

 

       Adresse: Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo       Telefon 22 41 83 53 – Faks: 22 33 23 48
E-post adresse: desnorge@online.no       Hjemmeside: www.des-norge.no/
             Bankgiro: 1607 44 31228     Organisasjonsnr. 990 753 903

NYTT FRA STYRETS ARBEID!

Styremøter høsten 2008:
Fredag 10. oktober 2008 og Fredag 5. desember 2008

Saker som din klubb ønsker at styret i DES-Norge skal behandle må sendes DES-Norge senest 8 dager før styremøtet holdes.

ÅRSMØTET MANDAG 4. MAI 2009

Du leste rett - vi har alt sikret oss Granfos konferansesenter på Lysaker til årsmøtet 2009. Vi trives på Granfos og vi har vært samlet her helt fra 2001.

Sett av tiden for møtet alt i dag slik at din klubb kan møte opp - gjerne med 2 deltagere. Klubber som ennå ikke er medlem av DES-Norge, men møter som observatør, kan delta med 1 representant.

Vi vil legge opp arrangementet på vanlig måte med årsmøte og informasjon. Det vil denne gang bli satt av god tid til en runde “spørsmål og svar”. Er det temaer du mener vi bør ta opp - send oss snarest en melding om dette slik at vi kan innpasse ditt ønske i programmet.

Velkommen til Granfos konferansesenter 4. mai 2009.

STYREMØTET FREDAG 22. AUGUST 2008

Vårt første møte etter sommerferien ble denne gang avholdt på Gjøvik . Det var DES-klubben på Gjøvik som inviterte oss til sitt borettslag “FREDEVIKA” som ligger vakkert til nær Mjøsa. Møtet ble holdt i lagets hyggelige grendestue hvor vi etter lunsj avholdt vårt styremøte.

Det ble også tid til et besøk i Fjellhallen på Gjøvik og et møte med ordføreren i Gjøvik Bjørn Iddberg. Gjøvik har her en ordfører som ser svært positivt på arbeidet i DES-Gjøvik og ser det naturlig at klubben kan få bygget nye prosjekter på kommunale tomter.

VI PRESENTERER:     DES-Gjøvik og FREDEVIKA BORETTSLAG

De første tanker om en DES-klubb i Gjøvik ble lansert i desember 1985 etter initiativ av daværende Sparebanken Vestoppland v/banksjef Sigurd Eriksen. (Han og hans ektefelle er nå beboere i Fredevika borettslag) En del forundersøkelser ble foretatt. Man var i dialog med Gjøvik kommune om en mulig tomt. Initiativtakerne fra banken innkalte til stiftelsesmøte i april 1989. Der tegnet det seg 56 medlemmer fra start. Det nye styret besøkte andre DES-klubber i Østlandsområdet for å høste erfaringer.

Etter en del forhandlinger om alternative tomter, fikk klubben i august 1991 kjøpt en tomt på 7700 m2 i Fredevika ved Mjøsa. Etter manges mening en av de fineste tomtene i Gjøvik med flott utsikt over Mjøsa.

Det ble utlyst arkitektkonkurranse blant 3 av byens arkitektfirmaer. På grunnlag av vinnerens forslag, ble byggingen av 20 leiligheter satt i gang i september 1991. Den første leilighet var klar til innflytting i januar 1992 og borettslaget ble straks etablert.

Prosjektet består av 6 stk. 2 roms, 10 stk. 3 roms og 4 stk. 4 roms leiligheter fordelt på 6 bygningsrekker. I tillegg har hver leilighet 2 stk. boder hver på 3.2 m2 pluss en kjellerbod på 8 m2 i et felles bodanlegg under en av bygningsrekkene.

Alle leiligheter er på bakkeplan og har dimisjoner og tilgjengelighet for rullestol-brukere (livsløpsstandard) Det er tilgjengelighet for rullestol gjennom hele anlegget på asfalterte og kjørbare gangveier.

Under en av bygningsrekkene ligger fellesrom for aktiviteter og sosialt samvær. Lokalene består av en “storsal” for 30 - 40 personer, kjøkken med at nødvendig utstyr, gjesterom med dusj/WC og en frisørsalong. Felles garasjeanlegg for 16 biler ligger under en av bygningsrekkene. Her finnes også en hobby/snekkerbod.

Området er pent beplantet med små og store busker og trær. For å stelle dette, slå plener og måke snø om vinteren, har borettslaget ansatt vaktmester på timebasis. Blomsterbed ordner hver enkelt beboer ved sitt inngangsparti.

DES-Gjøvik har nå 193 medlemmer. Med så mange medlemmer melder selvsagt behovet seg for å bygge flere leiligheter. Klubben har nedsatt et 3-mannsutvalg med oppgave å bearbeide kommunen og det private marked for å skaffe flere tomter.

DES-Gjøvik ble medlem av DES-NORGE i januar 2006. Vi håper fortsatt på et godt samarbeid, og vi er sikre på at dette samarbeid vil være nyttig for begge parter.

DES-Gjøvik ser lyst på fremtiden.
Kjartan Engstu Leder av borettslaget.

 

NYE MEDLEMSKLUBBER:

Styret arbeider aktivt med å nå flere klubber med det samme formål for sitt arbeid og i 2007/2008 har DES-klubbene i Fana (Bergen) - Tønsberg og Sandefjord meldt seg inn i DES-Norge.

Advokat F. Harbitz i Oslo startet opp en rekke DES-klubber over hele landet. I et notat som ble satt opp i 1990 ser vi at klubber ble startet opp i alle landets fylker.

Styret har fulgt opp dette arbeid og har fått kontakt med en rekke store klubber som lever i beste velgående med nye prosjekter for sine medlemmer. DES-Norge har bl. annet kontakt med klubber i Stjørdal - Sandnes - Tvedestrand og Horten. Vårt arbeid blir møtt med interesse og besøk fra DES-Norge for nærmere informasjon om medlemskap.

Styret ønsker å nå alle klubber i Norge. Er du kjent med DES-klubber i ditt nærområde som ennå ikke har meldt seg - ta kontakt med oss slik at et informasjon og besøk kan bli arrangert.

Har din DES-klubb opprettet E-post adresse eller hjemmeside? Hvis dette er på plass - gi oss beskjed og vi kan presentere din klubb på vår hjemmeside som informasjon for andre klubber og interesserte.

Advokat Francis Harbitz - “boligspareklubbens far”

I vår “søking” i gamle arkiver fant vi en presentasjon av adv. Francis Harbitz i Romerike Blad fra 1982 som forteller litt om hvordan det hele startet opp. Francis Harbitz i Sparebanken Oslo Akershus forteller:

Vi har som hovedoppgave å skaffe velegnede boliger for pensjonister, hvor de virkelig kan trives og hvor tingene samtidig er lagt til rette. Vi satser på 2-værelsers leiligheter for enslige og 3-værelsers for ektepar. Myndighetene er fullt klar over at vårt tiltak har flere positive sider, derfor oppnår vi både tomtetildeling, husbanklån og all mulig hjelp og støtte for å komme i gang.

Dagens myndigheter har ikke alltid den samme positive holding til start av DES-klubber som Francis Harbitz møtte - men resultatet av hans aktive arbeid finner vi også i dag. Vår søking i arkivet gir stadig resultater og vi arbeider aktivt med å samle klubbene i DES-Norge.

DES-KLUBBENES MEDLEMSKONTINGENT

 Den enkelte DES-klubbs årlige kontingent som innbetales fra medlemmene, er klubbens hovedinntektskilde og dermed avgjørende for klubbens aktivitet og drift.

Det er nå slutt på den tiden da den lokale bank bisto DES-klubbene med administrative tjenester som medlemsregistrering, kontingentinnkreving, regnskap og medlemsservice etc. Disse funksjoner må klubbene nå utføre på annen måte, og det koster mer enn tidligere. I tillegg er porto en betydelig post i kostnadsbildet. I følge vår vurdering vil samlet kostnad for forannevnte tjenester/funksjoner fort beløpe seg til kr. 50.- til kr. 80.- pr. medlem i året. Tar vi med at klubben også skal betale kr. 20.- pr. medlem til DES-Norge, dekker en årskontingent på kr. 100.- omtrent dette nivået.

Dersom klubben er aktiv og involverer seg i et boligprosjekt, vil dette ofte kreve at klubben har noe kapital i forbindelse med bearbeiding av prosjektet. Selvsagt skal dette refunderes når prosjektet blir realisert, men i en mellomfase må klubben finansiere dette. I enkelte tilfeller kan prosjektet ikke bli realisert og klubben må avskrive involverte prosjekt­kostnader. Det er derfor viktig at klubben har noe kapital som kan anvendes til kommende prosjekter.

Etter hva styret har brakt i erfaring, er den enkelte DES-klubbs årlige medlemskontingent svært forskjellig: Enkelte klubber har en kontingent som ligger under kr. 100.- pr. år, mens andre klubber har en kontingent på kr. 200.- eller mer pr. år. Litt provoserende kan en hevde at medlemskontingenten avspeiler om klubbene er aktive i arbeidet med nye prosjekter eller ei. En klubb med en årskontingent på kr. 100.- eller under dette er en sovende klubb. Den akter ikke å involvere seg i nye bolig­prosjekter for sine medlemmer, men vurderer klubbens nåværende boligvolum som tilstrekkelig for sine medlemmer.
Hva mener din klubb om hvor stor kontingenten bør være?

Hva når du blir eldre?           Forbered deg i De Eldres Boligspareklubb!

[ Til toppen ]    Siden er sist oppdatert: 19.09.08