<= Hjem
DES Norge
* generelt
* styret
* foto
Vedtekter:
DES-
- Norge
- klubber
- borettslag
Sam-
arbeids-

- partnere
Nyttige
* linker
Medlems-
klubber:
Bygdøy
Bærum  
Eidsvoll
eksempel
Fana
Geilo
Gjøvik
Gol
Kirkenes
Kongsberg
Kongsvinger
Larvik
Moderklubb
Odda
Oppegård
Ringsaker
Rælingen
Sandefjord
Skedsmo
Ski          
Stjørdal
Tjøme
Tønsberg
Ullensaker
Vadsø
Vang
Ål

 

DES-NORGE I MØTE MED ORDFØRERE!

Etter et vellykket besøk med stortingsrepresentant Per-Kristian Foss fra Høyre ble DES-Norge innbudt til et møte for ordførere etter landsmøtet i Høyre. Vi takket selvfølgelig ja og stilte opp på ordførerkonferansen i Oslo tirsdag 12. mai 2009.

Møtet ble holdt på SAS-hotellet og ca 35 ordførere deltok. Det var avsatt hele 40 min. til

Presentasjon av DES-klubbene

Vi takket for invitasjonen hvor vi fikk anledning til å treffe den målgruppen som nettopp kan tilrettelegge tomter for DES-prosjekter i kommunene.

Deltagere fikk utlevert Informasjonsskriftet til forsker Ivar Brevik og vår egen brosjyre Samarbeidende DES-klubber i Norge. Harald og Per tok ordførere med på en liten “reise” i DES-land gjennom følgende temaer:

  1. Hva er Samarbeidende DES-klubber i Norge?
  2. Bygging av tilrettelagte boliger for seniorer er god kommunal økonomi
  3. Hvordan starte opp en DES-klubb?
  4. DES-Norges arbeid fra 1999 - 2009 og planer for framtiden
  5. Legge tomter tilrette for byggeprosjekter i DES-klubbene
  6. Hvordan hjelpe til med å starte opp en DES-klubb
  7. Vedtekter for DES-klubbene og borettslagene

Ordførerne var svært positive til vårt arbeid som mange kjenner fra sine egne kommuner. Dette smittet raskt over på deltagere som tok opp spørsmålet om hvordan de kunne starte opp en DES-klubb i sin kommune. Våre vedtekter om at vi har prisregulering på våre boliger ble godt mottatt - verdiene “blir” i borettslaget til glede for nye beboere.

Vi tror at DES-Norge er på vei til å løse nye oppgaver. Som en paraplyorganisasjon for DES-klubbene i Norge bør vi medvirke til oppstart av nye klubber. Vår kontakt med kommunene vil gjøre det lettere å innby til informasjonsmøter for både brukere og myndigheter.

En liste over ordførere som deltok i møtet vil komme på vår hjemmeside om kort tid.

Oslo 15.mai 2009

Per B. Brosstad og Harald E. Bruusgaard

Styreleder og  Sekretær/advokat

Adresse:   Nedre Slottsgt. 7,   0157 Oslo  

  Organisasjonsnr:       990 753 903

Bankgiro:  1607 44 31228