Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Fana | Geilo | Gjøvik | Gol | Kirkenes | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Odda | Oppegård | Ringsaker | Rælingen | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Stjørdal | Tjøme | Tønsberg | Ullensaker | Vadsø | Vang | Ål
<= Hjem
DES Norge
* generelt
* styret
* foto
Vedtekter:
DES-
- Norge
- klubber
- borettslag
Sam-
arbeids-

- partnere
Nyttige
* linker
( Kontakt  Web-snekker
her )

 

 

   Til våre medlemsklubber

Vår gode venn og sekretær Harald Emil Bruusgaard døde 14. august 2010. Bisettelsen fant sted onsdag 25. august med meget stor deltagelse av familie og venner.

Harald var DES-Norge. Helt fra stiftelsen i 2000 har han vært på plass med råd og veiledning til DES-klubbene. Denne kontakten så han som viktig og fant også tid for å besøke klubbene.

Våre tanker går til hans familie som også ga av sin tid for det arbeid som Harald satte så høyt.

Arbeidet i DES-Norge vil fortsette og styret vil gjøre sitt beste for å løse de mange oppgaver som Harald hadde tatt på seg.

Vi minnes Harald og takker for rike år med godt samarbeid.
(se minneord)

for Samarbeidende DES-Klubber i Norge
Per B. Brosstad
Styreleder

 

Minneord

Harald Emil Bruusgaard døde på Ullevål sykehus 14. august etter en operasjon tidligere i måneden. Han ble 74 år.

At Harald plutselig er borte kom svært overraskende på oss alle. Fra å væ­re en strålende vert på sitt landsted i juli til at vi aldri mer får se Haralds glade og gode smil, er foreløpig ganske ubegripelig. Det blir et stort savn ikke lenger å høre hans vittige kommentarer og gode latter.

Harald var usedvanlig vennesæl og sosial, og in­nehadde en utpreget diplo­matisk evne og en under­fundig humoristisk sans. «En spøk som sårer, er in­gen spøk», kunne meget vel vært hans motto.

Harald maktet å fokusere på det positive blant sine medmennesker. Derfor hadde da også Harald en svært stor vennekrets og var et skattet medlem i mange miljøer og klubber. I mange av dem var han li­met med stor «L».

Etter skolegang og mili­tærtjeneste, og etter å ha arbeidet fire år i Canada, begynte Harald i midten av 60-årene ved det juridiske fakultet i Oslo. Han delfi­nansierte studiet ved å væ­re reiseleder rundt i Euro­pa. Etter å ha trukket seg tilbake etter mange år som praktiserende advokat i Oslo, gjenopptok han på si­ne eldre dager reiseleder-virksomheten og arranger­te tallrike «venner venners tur»(-er) med eksotiske og interessante reisemål.

Mye omtanke og tid ned­la han sammen med sin fa­milie på landstedet i Vren­gen. Vennene som gjestet stedet, kunne se hvordan landstedet gjennom år vokste frem og stadig bli tilført kvaliteter. Våre tan­ker går i disse dager til hans nærmeste: Hans kjæ­re kone gjennom 37 år, Ani­ta, og hans to døtre som han var så glad i og stolt av. De valgte begge å følge i sin fars fotspor som jurister.

Én av mange venner,
PETER MEIDELL

 

Medlems-
klubber:
Bygdøy
Bærum  
Eidsvoll
eksempel
Fana
Geilo
Gjøvik
Gol
Kirkenes
Kongsberg
Kongsvinger
Larvik
Moderklubb
Odda
Oppegård
Ringsaker
Rælingen
Sandefjord
Skedsmo
Ski        
Stjørdal
Tjøme
Tønsberg
Ullensaker
Vadsø
Vang
Ål

Adresse:   Nedre Slottsgt. 7,   0157 Oslo  

  Organisasjonsnr:       990 753 903

Bankgiro:  1607 44 31228