Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Fana | Geilo | Gjøvik | Gol | Kirkenes | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Odda | Oppegård | Ringsaker | Rælingen | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Stjørdal | Tjøme | Tønsberg | Ullensaker | Vadsø | Vang | Ål
<= Hjem
DES Norge
* generelt
* styret
* foto
Vedtekter:
DES-
- Norge
- klubber
- borettslag
Sam-
arbeids-

- partnere
Nyttige
* linker
Medlems-
klubber:
Bygdøy
Bærum  
Eidsvoll
eksempel
Fana
Geilo
Gjøvik
Gol
Kirkenes
Kongsberg
Kongsvinger
Larvik
Moderklubb
Odda
Oppegård
Ringsaker
Rælingen
Sandefjord
Skedsmo
Ski          
Stjørdal
Tjøme
Tønsberg
Ullensaker
Vadsø
Vang
Ål

 

  Informasjonsskriv    Nr 1 - 2010  *  SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE

       Til våre medlemsklubber

DES-Norge vil arbeide aktivt for å “Være et bindeledd mellom Kommunal- og
Regionaldepartementet”.
Dette er bakgrunnen for at vi har tatt opp spørsmålet om utøvelse av stemmerett for arvinger i klausulerte borettslag tilknyttet DES-klubber.

Som du ser har Departementet drøftet spørsmålet i sitt skriv til oss av 29. april og det heter blant annet:

“Er det fastsatt at eign ny andelseigar skal godkjennast av laget,

har ervervaren ikkje rett til å bruke bustaden før godkjenning

er gitt, eller det er rettskraftig avgjort at ervervaren har rett til å

erverve andelen”.

Det følger av dette at erververen heller ikke har andre rettigheter før han er godkjent som andelseier. I og med at han ikke er godkjent som andelseier kan han heller ikke stemme ved generalforsamlingen.

Advokatfirmaet Schjødt har også vurdert disse forhold og har i denne forbindelse laget et notat:

“Som nevnt innledningsvis skal arvinger som ikke kvalifiserer til å bli andelseiere, og som derved heller ikke er godkjent som nye andelseiere, ikke ha stemmerett. Om en arving skulle kvalifisere til å bli andelseier, vil vedkommende først få stemmerett etter å ha blitt godkjent som andelseier".

Samarbeidende DES-klubber i Norge

Per B. Brosstad                         Harald E. Bruusgaard

Styreleder                         DES-Norge Sekretær/Advokat


Vedlegg

      VIKTIG  MELDING!

Informasjonsheftet blir sendt din DES-klubb i ett eksemplar. Grunnen til dette er de økte portoutgifter. Klubber som har tilgang til DES-Norges Hjemmeside: www.des-norge.no vil kunne kopiere flere eksemplarer av skriftet.

Adresseendringer må meldes til DES-Norge slik at Informasjonsheftet blir sendt til riktig adresse.

 

Adresse: Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo. Telefon 22 41 83 53 – Faks: 22 33 23 48
E-post adresse: desnorge@online.no  Hjemmeside: www.des-norge.no/
Bankgiro: 1607 44 31228 Organisasjonsnr. 990 753 903

 

[ Til toppen ]    Siden er sist oppdatert: 17.08.10  

DES-Norge er en paraplyorganisasjon som har som mål å skape et forum for alle boligspare- klubber for eldre i Norge. DES-Norge ble stiftet i år 2000 og skal være et talerør for bolig- spareklubbene rettet mot statlige organer og bistå klubbene med råd og veiledning.

DES-Norge ønsker å gi eldre gode bo- og leveforhold. En DES-bolig gir voksne mennesker mulighet til å ta ansvar for eget liv, i et fellesskap som prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet.

( Kontakt
 Web-ansvarlig
her )

Adresse:   Nedre Slottsgt. 7,   0157 Oslo  

  Organisasjonsnr:       990 753 903

Bankgiro:  1607 44 31228