Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Geilo | Gjøvik | Gol | Kirkenes | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Oppegård | Rælingen | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Tjøme | Tønsberg | Ullensaker | Vadsø | Vang | Ål


Kombinert områdemøte og styremøte på Gol torsdag 14. juni 2012

(Pek på bildene for mer informasjon)

01
  Gjestestugu til 
  Breidokk burettslag  
     Torsdag 14. juni var DES-klubbene i Hallingdal (Geilo, Ål, Gol og Nesbyen) invitert til Gjestestugu i Breidokk burettslag på Gol til et felles samarbeidsmøte.
Gjestestugu har kjøkken og bad samt soverom og sengeplass til 7 personer. Alle rommene har gulvvarme. Huset kan leies for en rimelig penge av familie og venner som er på besøk i borettslaget. Når huset er ledig kan også andre privatpersoner, lag og foreninger leie seg inn.

Det var Bjørg Møllerplass og Inge Raknes fra Gol DES-klubb som sto bak samlingen. Samlingen kom i stand etter et ønske fra DES-Norge, som også var invitert.
I alt 14 personer møtte:


· Borgny Thorsrud, Geilo

· Claus Quist-Hanssen, Geilo

· Frantz Andreas Mietle, Geilo

· Torstein Hanserud, Nesbyen

· Ingeborg Livgard, Nesbyen

· Bjarne Ødegaard, DES-Norge

· Astrid Hernes, Ål

· Nils Halvard Bråten, Nesbyen

· Olav Flåt, DES-Norge

· Idar Furuseth, DES-Norge

· Inge Raknes, Gol

· Kjartan Engstu, DES-Norge

· Bjørg Møllerplass, DES-Norge

· Laila Solli, Gol

Bjørg Møllerplass ønsket velkommen og fortalte kort om både klubben og borettslaget. 03
  Bjørg Møllerplass 
  var møteleder
Klubben ble stiftet 4. april 1989 og hadde ved starten ca 25 medlemmer, - og i dag er tallet kommet opp i ca 160.

Breidokk burettslag ligger på grunn fra Breidokk gård og hadde sine første 12 leiligheter innflyttingsklare i 1992. Fem år senere var ytterligere 8 boenheter klare for innflytting. Siste byggetrinn med 10 enheter var ferdig 2002. Størrelsen på de 30 enhetene fordeler seg slik:

17 leiligheter på 65 m2 og 13 leiligheter på 75 m2

Det ble kjøpt 5 386 kvadratmeter grunn til første byggetrinn og 3 626 kv.m til de neste. Til sammen er arealet eller området 9 012 kvadratmeter. Da er det 30 husvære, 6 garasjer, 6 carporter og 3 parkeringsplasser innbefattet.

I tillegg til 30 leiligheter disponerer laget et tun med våningshus (Gjestestugu fra 1807), to stabbur og en låve/driftsbygning. Alle bygningene er laftede hallinghus holdt i god stand takket være en formidabel dugnadsinnsats og gavmilde donasjoner. Tunet framtrer til forveksling som et offentlig bygdetun, - men så eies da også grunnen av kommunen. 02
  Fra soverommet i 
  Gjestestugu til
  Breidokk burettslag

Denne orienteringen om klubben og laget i Gol gikk naturlig over til en samtale med spørsmål og svar over temaer som opptar klubbene. Blant annet gikk flere av temaene på vedtekter og ansiennitet med tolkninger og praktisering. Samarbeid med utbyggere og manglende tomtegrunn til overkommelig pris i sentrumsnære områder. Advarsel til klubbene mot å la borettslagene endre vedtekter underveis uten godkjenning fra DES-klubben. Svært viktig med udiskutable vedtekter i både klubber og borettslag!

Etter disse samtalene ledet Bjørg Møllerplass en omvisning gjennom hele anlegget. Hun fortalte og svarte på spørsmål. Vi var også innom hennes egen leilighet før vi gikk tilbake til Gjestestugu.
Nå ble vi servert nydelig ”småmat” (tradisjonskost i Hallingdal) og fortsatte med utveksling av tanker og gode råd for det videre arbeidet i DES-klubbene. Diskusjonen blant deltagerne og spørsmålene til representantene fra Des-Norge gikk livlig til kaffen etterpå. Noen av spørsmålene som kom opp, var blant annet forståelse av ansiennitet i forhold til klubb og borettslag.
Det hørtes ut til at samtlige deltakere var godt fornøyd med møtet og det utbyttet det hadde gitt.

Etter at gjestene fra Hallingdal hadde reist hjem, avholdt DES-Norge sitt styremøte i de samme lokaler.

04
  Frantz Andreas Mietle 
  og Borgny Thorsrud
   fra Geilo  
       05
  Ingeborg Livgard og 
  Torstein Hanserud
  fra Nesbyen  
       06
  Claus Quist-Hanssen, Geilo 
  Bjørg Møllerplass, Gol
10
  Olav Flåt, DES-Norge
  Nils Halvard Bråten, Nesbyen   
       11
  Laila Solli, Gol  
       12
   Nils Halvard Bråten, Nesbyen 
  og Astrid Hernes, Ål
13
  Inge Raknes, Gol   
       14
  utenfor leiligheten 
  til Bjørg Møllerplass  
       15
  inne i leiligheten 
  til Bjørg Møllerplass
    09
  Kjartan Engstu fra DES-Norge og 
  Ingebjørg Livgard fra Nesbyen   
              07
  Bjarne Ødegaard fra DES-Norge 
  og Claus Quist-Hanssen fra Geilo
16
  møtedeltakere på omvisning 
  i Breidokk burettslag   
          17
  små, frodige
  og velstelte hager
18
  Gjestestugu og andre 
  hallinghus på tunet
             201
  detalj fra 
  Breidokk burettslag   
       
20
  detalj fra 
  Breidokk burettslag   
       21
  detalj fra 
  Breidokk burettslag

[ Til toppen  Siden er sist oppdatert: 04.07.12

Besøksadresse: Kongens gate 9,  0153 OSLO
Telefon: 33 45 94 66 eller 481 16 043 (styret)

E-postadresse:  post@des-norge.no
Post:  DES-Norge, Kongens gate 9, 0153 OSLO

Bankgiro:  1607 44 31228
Organisasjonsnr:  990 753 903