Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidskog | Eidsvoll | eksempel | Geilo | Gjøvik | Gol | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Nesbyen | Odalen | Oppegård | Rælingen | Sande | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Tjøme | Ullensaker | Vadsø | Østensjø | Ål | Ålesund | Ås


Informasjon fra DES-klubben i Eidskog

 
Nyheter

DES-Norge tilbyr alle medlemsklubber en egen informasjonsside etter denne malen som du ser eksempel på her, men også med noe muligheter til egen utforming. 
Klubben er selv ansvarlig for å holde sin informasjonsside oppdatert. Unngå opplysninger/ informasjon som raskt kan bli uaktuelle/ misvisende/ uriktige. 
Send tekst og bilder som vedlegg til en e-post til Web-ansvarlig.

Denne plassen er forbeholdt klubbens nyeste informasjon: ledige leiligheter, årsmøter, osv.

[ Til toppen ]


Informasjon

Denne siden er under etablering. Her vil det komme mer informasjon fra din lokale DES-klubb og dens virksomhet. Send tekst og bilder som vedlegg til en e-post til Web-ansvarlig. 

[ Til toppen ]


BorettslagEt bilde-eksempel fra Kolsås-tunet Borettslag som viser hvor flott det er nær Kolsås-toppen i Bærum.

Her kan klubbene presentere alle sine borettslag i tekst og bilder. Publikum er nok også interessert i nærmere opplysninger om leilighetene.

Kolsås-tunet borettslag arrangerte sin årlige sammenkomst lørdag 29. november 2008 med ca 50 beboere.


Vi savnet snøen ved festen 29/11. Men høstfargene på trær og busker ga en god stemning.


Slike samvær betyr svært meget for miljøet i borettslaget og kan anbefales på det beste.

Vi takker våre dyktige damer for en veldig hyggelig fest.

[ Til toppen ]


Byggeplaner

Her kan klubbene presentere sine byggeprosjekter i tekst og bilder. Publikum er også interessert i opplysninger om leilighetene.

[ Til toppen ]


Vedtekter

Klubbens vedtekter settes inn her.

[ Til toppen ]


Innmelding

Her finner man alle nødvendige opplysninger vedrørende innmelding i klubben.

[ Til toppen ]


Styre

Her kan styret presenteres i tekst og bilder.

[ Til toppen ]


Adresser

Her kan det være naturlig med en opplisting av alle adresser av interesse for medlemmene (forretningsførere, borettslag, boligkontor osv.).

[ Til toppen ]

 
Historikk

Her kommer klubbens historie fra de første historiske planer fra lang tid tilbake, og fram til dagens velorganiserte klubbvirksomhet.

[ Til toppen ]

[ Til toppen ] | Siden er sist oppdatert: 22.08.18 | [Hjem til DES-Norge]