Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Geilo | Gjøvik | Gol | Haugesund DEBO | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Nesbyen | Oppegård | Rælingen | Sande | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Tjøme | Ullensaker | Vadsø | Østensjø | Ål


  Informasjon fra DES-klubben i Bydel 13 Østensjø

Ønsker du å bo i et attraktivt borettslag for de over 60?

Bor du i bydel Østensjø (eller har annen tilknytning til bydelen), kan du melde deg inn i DES Østensjø (DE ELDRES BOLIGSPAREKLUBB i bydel Østensjø).

Borettslagene Solbakklia (i Østmarkveien 13-23) og Østbygrenda (i Østbyfaret 21) med totalt 59 leiligheter er tilknyttet DES Østensjø.

Medlemmene har rett til kjøp av utlyste leiligheter i de to borettslagene dersom de er medlem av DES- Østensjø. Borettslagene er omgitt av fine utearealer, har fellesrom som beboerne kan benytte seg av og beboere ”skryter" av bomiljøet.

Fakta:

 • Medlemskap koster i dag kr 150 pr år
 • Du kan bli medlem i DES fra fylte 40 år
 • Du har rett til å kjøpe ledig leilighet fra fylte 60 år.
 • Leilighetene er prisregulerte og selges til fastpris (ingen budrunde)·
 • Leilighetene selges 12 % under markedspris.
 •  Førsterett til kjøp når leilighet blir ledig, har andelshavere som allerede bor i borettslagene. Tildeles etter ansiennitet.
 • DES - klubbens medlemmer kan kjøpe etter medlemsansiennitet hvis ingen andelshavere ønsker den ledige leiligheten. Høsten 2014 er det solgt 5 leiligheter til DES- klubbens medlemmer.
 • Foto fra Solbakklia

  Interessert i å melde deg inn eller vite mer?
  Send mail til
  desostensjo@gmail.com
  eller ring nestleder Ole Martin Løkkeberg Telefon: 920 29 430

  Velkommen som medlem

 
Nyheter

[ Til toppen ]


Informasjon

DES-KLUBBEN BYDEL 13, ØSTENSJØ

VEILEDNING VEDERØRENDE OVERDRDRAGELSE AV LEILIGHETER FOR SOLBAKKLIA OG ØSTBYGRENDA BORETTSLAG.

Leiligheten skal takseres før overdragelsen. Takst på leiligheten utføres av takstmann som er medlem av Norges Takseringsforbund og godkjent av DES-klubben og av borettslagene.

For tiden benyttes takstmann:

Takstmann fra firma: Taksator, Tlf.: 23 05 46 00

DES Norges sin takstmann: Hans Petter Bjørnstad, Takstsenteret,
Tlf.: 67 12 41 14 / Mobil: 911 13 288.

Selger av leiligheten skal avtale med takstmann for taksering av leiligheten og informere formann i borettslaget dato for taksering. Et medlem fra styret i borettslaget skal være tilstede sammen med selger når takstmann foretar takst av leiligheten. Når takst-dokumentet foreligger skal Borettslaget og DES-klubbens leder få en kopi.
Dette kan avtales med takstmannen som kan sende en kopi med e-post til nevnte ledere.

Før leiligheten blir annonsert for visning til medlemmene av DES-klubben skal leiligheten være tom for selgers møbler og hvitevarer, og rengjort (vasket ned) i samsvar med borettslaget styre, og vedtekter. Se vedlagt liste over Løsøre og tilbehør om hva som skal / kan være med ved salg av leiligheten.

DES-klubbens styre avtaler med selger om visningsdato av leiligheten og Des-klubbens styre sender da ut visningspapirer av leiligheten til sine medlemmer. Et medlem av borettslagets styre vil være tilstede under visningen. Helst ser vi at selger er tilstede også, men det er ikke nødvendig, dette avtales med borettslaget formann.

Det legges ut lister i leiligheten som kjøpere kan tegne seg på.

DES-klubbens styre sjekker listene som medlemmene har skrevet seg på og medlemmet med lengst ansiennitet får tilbud om å kjøpe leiligheten. Borettslagets formann blir da informert og formidler da kontakt med kjøper og selger. Resten blir et oppgjør mellom kjøper og selger.

Normalt tar selger kontakt med en megler, som ordner med overdragelsen. DES-Norges adv. K. Lyngtveit, Tlf. 901 96 384 anbefales.

Kjøpesummen blir i henhold til den godkjente takst som foreligger på leiligheten.

Hvis ingen av DES-klubbens medlemmer er interessert i å kjøpe leiligheten blir selger informert om dette. Selger kan da selge leiligheten på det åpne markedet. Selger må da påse at kjøper oppfyller DES-klubbens vedtekter som: “Fylt 60 år og tegne medlemskap i DES-klubben”

Kjøper skal da godkjennes av Borettslagets og DES-klubbens styre.

Selger ordner her selv med hele salget, eller ta kontakt med megler etc.

Kjøper skal ikke betale mer for leiligheten enn den godkjente takst som foreligger.

Selger må betale husleien inntil leiligheten er solgt.

GEBYRER

DES-klubbens styre lager og kopierer opp nødvendige skjemaer, og sender ut til DES-klubbens medlemmer.( Ca.300+) For dette arbeidet betaler selger et eierskiftegebyr i henhold til Borettslagslovens § 4-6, som for tiden utgjør kr 3 440.

DES-klubben styre Østensjø / Østensjø, 18.03.2014

Her finner du en utskriftsvennlig veiledning for kjøp og salg av leiligheter i borettslagene under DES-Østensjø DES-klubb (PDF-fil)

[ Til toppen ]


Borettslag

Østbygrenda Borettslag

Østbyfaret 21 A, 0687 OSLO
Styreleder: Sigrid Andreassen,
ePost: sigrid@evaogtorm.com

Solbakklia Borettslag

Østmarkveien 15D, 0687 OSLO
Styreleder: Terje O. Jensen,
 ePost:  terjens@gmail.com

 

 

Oversikt DES ØSTENSJØ, Borettslagene og prisfastsettelse etter DES Ø sin § 5 (§5 verdien)

DES klubben Østensjø (adresse: Østbyfaret 21A, 0687 Oslo, mail:desostensjo@gmail.com)

 • 1. Egne vedtekter
 • 2. Medlemsklubb. Medlemmene har rett til utlyste boliger fra de er 60 år. Alderskrav på 40 år for å bli medlem. Personer i bydelen kan bli medlem.
 • 3. ca 280 medlemmer pr mai 2014.
 • 4. Borettslagene Østbygrenda og Solbakklia med totalt 59 andelsleiligheter, er tilknyttet DES Østensjø.
 • 5. Andelsleilighetene er prisregulerte andeler i forhold til overdragelsespris. Garasjeplasser Solbakklia har fast pris på 50.000,-.
 • 6. Fastsettelse av overdragelsespris ihht § 5 i vedtektene.( forsiktig markedspris)
 • 7. Overdragelsesprisen fastsettes av en takstmann som er medlem av Norges Takseringsforbund.
 • 8. Takstmannen skal godkjennes av DES – Ø sitt styre og borettslagene.
 • 9. Ledige leiligheter:
  • a. Utlysning til alle medlemmer enten pr post eller pr mail. Selger betaler et gebyr (tilsvarende      eierskiftegebyret) som dekker kopiering og porto, se § 6.
  • b. Tildeling skjer etter medlemsansiennitet i DES Ø
   • Førsterett har andelshavere i borettslagene etter medlemsansiennitet i DES Ø.
   • DES klubbens medlemmer kan kjøpe etter medlemsansiennitet hvis ingen i borettslagene ønsker den ledige leilighet, se DES Ø sine vedtekter § 4.
  • c. Hvis ingen av medlemmene ønsker å kjøpe ledige leiligheter, kan leilighetene selges på det åpne markedet hvor § 5 - verdien er den maksimale salgspris. Øvrige krav i vedtektene gjelder. Kjøper skal godkjennes av DES Ø og borettslagene.
 • 10. Oppgaver styret har:
 1. a. Følge vedtektene og godkjenne vedtektsendringer i borettslagene
 2. b. Oversikt medlemslister med ansiennitet og riktig kontaktdata
 3. c. Lyse ut ledige boliger og tildele etter vedtekter og ansiennitet
 4. d. Godkjenne takstmenn og at se at prisfastsettingsprinsippet i § 5 følges.
 5. e. Skaffe flere medlemmer
 6. f. Undersøke muligheter for nye boliger
 • 11. Medlem av DES NORGE

Solbakklia borettslag

 • 1. Egne vedtekter. Tilknyttet DES Ø ihht § 1,2. Vedtektsendringer som avviker DES Ø sin målsetting og sine vedtekter krever samtykke for å være gyldige.
 • 2. Andelslag med 40 andelsleiligheter som er prisregulerte.
 • 3. Maksimal ”overdragelsespris” er regulert av DES Ø sin vedtekt § 5 og borettslagets § 4 som pr d.d. er like i sin helhet vedr. prisfastsettelse.
 • 4. Borettslaget har et ”grendehus” (mellombygg med forsamlingsrom med toalett og kjøkken + et hobbyrom i etasjen under)
 • 5. 24 andelsparkeringsplasser i garasjekjeller. Garasjeandel har overdragelsespris som er fast på NOK 50.000,- (Ikke regulert siden 1987).
 • 6. Festetomt
 • 7. Overføring av andel, se vedtekter DES ا 5 og borettslagets vedtekt § 3.1 og §4. Vedr. forkjøpsrett, se § 5.1
 • 8. Overdragelsesprisen fastsettes av en takstmann som er medlem av Norges Takseringsforbund.
 • 9. Takstmannen skal godkjennes av DES Ø og borettslaget
 • 10. Ledige leiligheter varsles borettslagets styre og DES Ø. Andelseiere i borettslagene har forkjøpsrett før interesserte medlemmer i DES Ø som ikke er andelseiere.

Østbygrenda borettslag

 • 1. Egne vedtekter. Tilknyttet DES Ø ihht § 2. Vedtektsendringer som avviker DES Ø sin målsetting og sine vedtekter krever samtykke for å være gyldige.
 • 2. Andelslag, 19 andelsleiligheter
 • 3. Maksimal ”overdragelsespris” er regulert av vedtekter i DES Ø § 5 og i borettslagets § 4 som pr d.d. er like i sin helhet vedr. prisfastsettelse.
 • 4. Borettslaget har et ”grendehus” Østbyfaret 21A (forsamlingsrom med toalett og kjøkken)
 • 5. 7 garasjer eies av borettslaget. Rentefritt depositum. Ledige tilbake til borettslaget som tildeles neste på liste etter ansiennitet.
 • 6. Eiet tomt
 • 7. Overføring av andel, se vedtekter DES Ø § 5 og borettslagets § 5.
 • 8. Overdragelsesprisen fastsettes av en takstmann som er medlem av Norges Takseringsforbund.
 • 9. Takstmannen skal godkjennes av DES Ø og borettslaget.
 • 10. Ledige leiligheter varsles borettslagets styre og DES Ø. Andelseiere i borettslagene har forkjøpsrett før interesserte medlemmer DES Ø som ikke er andelseiere.

 

Oversikt DES ØSTENSJØ

Borettslagene og prisfastsettelse etter DES Ø sin § 5 (§5 verdien)

DES Østensjø sin vedtekt § 5 vedrørende prisfastsettelse vedtatt 2. sept 2013 er:

§ 5. FASTSETTELSE AV PRIS.

Maksimal overdragelsespris skal beregnes etter forsiktig markedsverdi.

Med forsiktig markedsverdi menes en markedsverdi basert på eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk for andelsleiligheter i bydel Østensjø. Det skal brukes snitt av de 3 siste måneders m2-pris. Prisen skal være justert i forhold til prisstatistikken for særlige påkostninger/standardhevinger som øker verdien og skal være justert for mangelfullt vedlikehold eller andre forhold som reduserer verdien.

Fra den verdi som på dette grunnlaget fastsettes, skal det gjøres et fradrag på 12 %. Verdifastsettelsesprinsippet gjelder leiligheter og ikke garasjer / garasjeplassandeler. Prisen fastsettes av en takstmann tilknyttet Norges Takseringsforbund. Takstmannen skal være godkjent av DES klubben og borettslagene.

Dersom DES klubben, borettslaget eller andelshaver mener at den fastsatte verdien ikke er korrekt iht. ovennevnte prinsipper, kan de for egen regning innhente ny takst fra annen godkjent takstmann basert på overnevnte verdifastsettelsesprinsippet. Dersom takstene avviker fra hverandre, skal de to takstmenn seg imellom bli enige om en endelig takst.

Ønsker DES klubben eller borettslaget å innhente en slik alternativ takst, må dette gjøres snarest og senest innen 14 dager fra DES klubben mottar melding med takst fra takstmannen om at andel ønskes overdratt.

Takstpapirene fra takstmann skal inneholde tekst / opplysninger om:

 • Prisregulert andelsleilighet etter DES Ø og borettslaget sine vedtekter. Prisen fastsettes etter vedtekt § 5.
 • Andelshavere i borettslagene Solbakklia og Østbygrenda har forkjøpsrett etter medlemsansiennitet i Des Ø. Deretter har DES Ø sine øvrige medlemmer forkjøpsrett etter medlemsansiennitet. Er ingen i DES Ø interessert, kan leiligheten selges på det åpne marked og prisen må ikke overstige maksimalprisen etter DES Ø sin vedtekt § 5. Kjøper må ha fylt 60 år, oppfylle medlemskap i DES Ø og godkjennes av DES Ø og borettslagene.
 • De 3 siste månedsverdiene fra den offentlige tilgjengelige boligprisstatistikken for andelsleiligheter i bydel Østensjø som Eiendom Norge utgir hver mnd (tidligere Eiendomsmegler bransjens boligprisstatistikk). Gjennomsnittspris pr m2 skal vises. Statistikken er basert på m2 P-areal (primærareal).
 • Prisen justeres med økt verdi for standardhevinger/påkostninger eller redusert verdi pga av mangelfullt vedlikehold. Takstmannen vurderer dette ut fra leilighetens tilstand i forhold standarden på ”prisstatistikkens leilighet”. Takstmannen angir hvorfor prisen økes eller reduseres.
 •  Fra denne prisen trekkes 12 % (88 % av sum prisstatistikkverdi og eventuell justering for standard)
 •  Leilighetens andel av formue og andel av fellesgjeld
 •  Om leiligheter i Solbakklia har garasjeplass til en fast verdi på kr 50.000,-.
 •  Dette gir leilighetens maksimale overdragelsespris etter DES Ø sin § 5.

Eiendom Norge offentliggjør den tredje virkedag etter hvert mnd – skifte den foregående måneds m2 pris. Denne m2 -prisen ligger offentlig tilgjengelig på www.eiendomnorge.no eller se denne link under prisstatistikken.

 

Eksempel: Solbakklia, P-areal 72 m2 p-romsareal, garasjeplass

Prisstatistikken

mar.14 apr.14 mai.14 gj.snitt P-rom areal
38 091 38 700 39 570 38 787 72

 

  Utregning Avrundet
1 Prisstatistikkverdi 2 792 664  
2 Justering for leilighetens standard
Takstmannen vurdert redusert verdi for eldre kjøkken og eldre bad
- 50 000  
3 Justert prisstatistikkverdi 2 742 664  
4 88 % av justert prisstatistikkverdi i hht vedtekter 2 413 544  
5 Andel formue 31 319  
6 Andel fellesgjeld -251 332  
7 Maksimale salgsverdi leilighet 2 193 531 2 195 000
8 Garasjeplass 50 000  
9 Maksimal salgsverdi leilighet inkl garasjeplass 2 243 531 2 250 000

 

15.okt 2014/ styret DES Ø

Dette faktaark om borettslagene og prisfastsettelse av leiligheter som utskriftsvennlig (PDF-fil)

[ Til toppen ]


Byggeplaner

Det er for tiden ingen planlagte byggeprosjekter i DES Østensjø.

[ Til toppen ]


Vedtekter

Klubbens vedtekter kan hentes her som PDF-fil.

[ Til toppen ]


Innmelding

Her finner du alle nødvendige opplysninger vedrørende innmelding i klubben (Word-fil).

[ Til toppen ]


Styret

Det sittende styret i DES Østensjø består av følgende personer: Kontakt oss:
ePost: desostensjo@gmail.com
Post: DES Østensjø, Østbyfaret 21 A, 0687 OSLO
Styreleder:
Ole Martin Løkkeberg,
Telefon: 920 29 430,
ePost: ole_lokkeberg@hotmail.com

Nestleder:
Mona Wahlgren,
Tlf.: 908 41 521,
ePost; wahlgrenmona@gmail.com

Sekretær:
Gøril Holst Syvertsen
Tlf.: 471 79 847
ePost: gsyvertsen@gmail.com

Styremedlem:
Kaarin Synnes
Tlf.: 908 23 325
ePost: karin-syn@hotmail.com

Styremedlem:
Mette Strømberg Hansen
Tlf.: 415 11 399

[ Til toppen ]


Adresser

Her kan det være naturlig med en opplisting av alle adresser av interesse for medlemmene (forretningsførere, borettslag, boligkontor osv.).

[ Til toppen ]

 
Historikk

Her kommer klubbens historie fra de første planer fra lang tid tilbake, og fram til dagens velorganiserte klubbvirksomhet.

[ Til toppen ]

[ Til toppen ] | Siden er sist oppdatert: 05.11.15 | [Hjem til DES-Norge]