Nyheter
Informasjon
Borettslag
Byggeplaner

Vedtekter
Innmelding
Historikk
DES-Norge

Styre
Adresser
WEB-ansvarlig

Besøks-teller:
statistics


Informasjon fra DES-klubben Ullensaker

 
Nyheter

DES-Norge tilbyr alle medlemsklubber en egen informasjonsside etter denne malen som du ser eksempel på her, men også med noe muligheter til egen utforming. 
Klubben er selv ansvarlig for å holde sin informasjonsside oppdatert. Unngå opplysninger/ informasjon som raskt kan bli uaktuelle/ misvisende/ uriktige. 
Send tekst og bilder som vedlegg til en e-post til Web-ansvarlig.

Denne plassen er forbeholdt klubbens nyeste informasjon: ledige leiligheter, årsmøter, osv.

[ Til toppen ]


Informasjon

Denne siden er under etablering. Her vil det komme mer informasjon fra din lokale DES-klubb og dens virksomhet. Send tekst og bilder som vedlegg til en e-post til Web-ansvarlig. 

[ Til toppen ]


BorettslagEt bilde-eksempel fra Kolsås-tunet Borettslag som viser hvor flott det er nær Kolsås-toppen i Bærum.

Her kan klubbene presentere alle sine borettslag i tekst og bilder. Publikum er nok også interessert i nærmere opplysninger om leilighetene.

Kolsås-tunet borettslag arrangerte sin årlige sammenkomst lørdag 29. november 2008 med ca 50 beboere.


Vi savnet snøen ved festen 29/11. Men høstfargene på trær og busker ga en god stemning.

[ Til toppen ]


Byggeplaner

Her kan klubbene presentere sine byggeprosjekter i tekst og bilder. Publikum er også interessert i opplysninger om leilighetene.

[ Til toppen ]


Vedtekter

Klubbens vedtekter settes inn her.

[ Til toppen ]


Innmelding

Her finner man alle nødvendige opplysninger vedrørende innmelding i klubben.

[ Til toppen ]


Styre

Her kan styret presenteres i tekst og bilder.

[ Til toppen ]


Adresser

Her kan det være naturlig med en opplisting av alle adresser av interesse for medlemmene (forretningsførere, borettslag, boligkontor osv.).

[ Til toppen ]

 
Historikk

Her kommer klubbens historie fra de første historiske planer fra lang tid tilbake, og fram til dagens velorganiserte klubbvirksomhet.

[ Til toppen ]

 

[ Til toppen ] | Siden er sist oppdatert: 13.12.18 | [Hjem til DES-Norge]