Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Geilo | Gjøvik | Gol | Haugesund DEBO | Kirkenes | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Nesbyen | Oppegård | Rælingen | Sande | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Tjøme | Ullensaker | Vadsø | Vang | Ål
<= Hjem
Presenta-
sjon av
     
DES Norge

* generelt
* styret
* foto
Vedtekter:
DES-
- Norge
- klubber
- borettslag
- spørsmål og svar
Sam-
arbeids-

- partnere
Nyttige
* linker
Tema/
      emner

 en oversikt
( Kontakt  Web-snekker
her )

Nyttige linker
Samarbeidspartnere:  
* Kommunal-departementet http://odin.dep.no/krd/
* Husbanken http://www.husbanken.no/
* Kommunenes Sentralforbund http://www.ks.no/
Nyttige linker:  
* Lov om Burettslag fra  Lovdata http://www.lovdata.no/
*  Statens kartverk http://www.statkart.no/
* Tinglysing ved Statens kartverk http://www.statkart.no/
* Norsk institutt for by- og regionforskning http://www.nibr.no/
* Ivar Brevik ved Norsk institutt for by- og regionforskning  http://www.nibr.no/
*  Publikasjoner fra Norsk institutt for by- og regionforskning http://www.nibr.no/

Medlems-
klubber:
Bygdøy
Bærum  
Eidsvoll
eksempel
Geilo
Gjøvik
Gol
Haugesund DEBO
Kirkenes
Kongsberg
Kongsvinger
Larvik
Moderklubb
Nesbyen
Oppegård
Rælingen
Sande
Sandefjord
Skedsmo
Ski        
Tjøme
Ullensaker
Vadsø
Vang
Ål

 

Besøksadresse: Akersgata 47/49,  0180 OSLO
Telefon: 33 45 94 66 eller 481 16 043 (styret)

E-postadresse:  post@des-norge.no
Post: 
DES-Norge,
Akersgata 47/49, 0180 OSLO

Bankgiro:  1607 44 31228
Organisasjonsnr:  990 753 903

[ Til toppen  Siden er sist oppdatert: 19.11.13