Forside=
startside
Program og
aktiviteter
Info fra
historielaget
Styret og
komiteer
Kalendere
Vedtekter

Lokalhistoriske opplysninger knyttet til ulike områder av Ski kommune
Kartside

Lokalhistoriske opplysninger knyttet til ulike temaer fra Ski kommune
Temaside

Steinalder-
boplassen på Stunner -
9 500 år
Stunner

Historielagets natur- og kulturstier
Kultursti

Historielagets "Turbok for Ski" ført i pennen av Alfred Gustafson
Turbok

Bøler gård på Langus i Ski utarbeidet
av Arne Fjeld

Rullestad gård gjennom tusen år
Christian J. Sundby

Bieltvedt gård i Kråkstad av
Johs. Bieltvedt

Follo Avis Lokalhistorie
www.folloavis.no

Ski kommune: Lokalhistorisk
fotoarkiv

Ski kommune: Lokalhistorisk
digitalkart

Ski Slektshistorielag med sitt nettsted  URL:
www.skislekt.no

Kortfattet sammendrag av Skis historie
Ski blir til

Informasjon fra Ski Historielag til gamle og nye medlemmer:

Laget ble stiftet i 1974 og har eget møterom i Ustvedthuset (se foto øverst til høyre). Ustvedthuset ble bygget i 1740 og er senere flyttet til Waldemarhøy kultursenter. I godkjent arkivrom i kjelleren tar laget imot lokalt og privat arkivmateriale.

Nye medlemmer ønskes velkommen (310 kr per år og familiemedlemskap 340 kr)
ski.historielag@gmail.com

Kjøp årets Kalender fra Ski Historielag!
Den inneholder mange lokalhistoriske opplysninger.
 Eldre utgaver får du kjøpt for 25 kr + porto.

Ski Historielag er interessert i bilder fra alle kanter av kommunen.
Vi kommer gjerne hjem til deg for å notere opplysninger om bildene dine og låner med disse for avfotografering.
Ta kontakt med oss, så blir vi enige om en dag det passer.

De fleste bildene i våre kalendere finnes i fotoarkivet til Ski Historielag.
Hvis du har lyst på en kopi av et bilde, kan du henvende deg til ansvarlig for fotosamlingen.

Mange av bildene er tilgjengelig i lokalhistorisk arkiv v/Ski Bibliotek.
Søk gjerne her på internett eller kontakt
Hovedansvarlig for fotosamlingen: Bjørn Myrvoll, tlf.64 87 45 41

Tidligere års kalendere kan fås ved henvendelse til: Per A. Krogstie, 64 87 32 43

Takk!
Vi takker alle som har hjulpet oss med bilder og opplysninger til våre kalendere.
 Takk også til alle som hjelper oss med å selge kalendere.

Etterlysning: E-postadresser.

Ved hjelp av e-postmeldinger skal vi holde flest mulig medlemmer orientert om historielagets forskjellige aktiviteter og tilbud som kommer inn.
En viktig forutsetning er at du sendes oss en e-post til knfal@online.no eller ski.historielag@gmail.no Alf tel:64 86 85 56
Husk å oppgi navn og adresse i e-posten

[ Til toppen

     Ski historielag, Postboks 435, 1401 SKI 

  Stiftet 1974      

  Bankkonto:  1612 60 35946    

[Melding til WEBsnekker]