Foto:
Rullestad gård
A. Sentrumsgårder
B. Høsten 1890
C. Eiendomsgrenser
D. Høsten 2005
Innhold:

 (foto fra 2005)
1. Forhistorisk tid
 2. Rydningstid og førkristentid
 3. Gudsdyrkelse
 4. Kirken får større makt
 5. Prestenes tilværelse før reformasjonen
 6. Tiden omkring reformasjonen
 7. Nye eiendomsgrenser
 8. Eiendomsforhold og matrikkelsystemer
 9. Rullestad som sorenskrivergård, lensmannsgård og tingstue
10. Rullestad som enkesete og reservebolig
11. Rullestad som klokkerbolig og skolestue
12. Brann, konflikter og uro på Rullestad
13. Brennevin og moralsk forfall
14. Strid om vannrettigheter
15. Husmannsplasser blir ryddet
16. Rullestad i privat eie
17. Drømtorpslekten
18. Contra skilles ut fra Rullestad
19. En rik familie med stor innflytelse
20. Andreas Hansen Drømtorp
21. Striden om Kvernedemningen løses
22. Tjenestefolk og husmenn på Rullestad
23. Vanskelige tider på Rullestad
24. Familien Sundby overtar Rullestad
25. Tunet og bygningene på Rullestad
26. Kildehenvisninger
(Teksten som Word-fil)
(Teksten som PDF-fil)