Melding om aktiviteter

Medlemsmøter og lignende annonseres i ØB. Alle som har oppgitt sin e-postadresse får direkte meldinger om medlemsmøter og andre aktiviteter.

Ski historielag skal fotografere gårdene i Ski

Ski historielag vil etablere et eget arkiv med bilder av gårdene  i Ski kommune, og ønsker i den forbindelse å kunne fotografere  inne fra de enkelte gårdstun.  I utgangspunktet er det fotografering av bygninger/bygningsdetaljer fra utsiden  som er aktuelt, men hvis det på gården er annet som kan være av historisk interesse, vil vi gjerne fotografere dette også.

Fotografene vil være utstyrt med historielagets ID-kort, og vil varsle sin ankomst ved å ringe/banke på. Hvis ingen på gården er hjemme, vil det bli lagt igjen en beskjed om at historielaget har vært og tatt bilder.

Oppstart for fotograferingsprosjektet blir vinter/vår 2017, og antas vil pågå ihvertfall ut 2018.

Kontaktperson i Historielaget er Grunde Vale, leder av fotogruppa.

Tlf. 950 62 490 || E-post: grund@online.no

Etterlysning: E-postadresser.

Ved hjelp av e-postmeldinger skal vi holde flest mulig medlemmer orientert om historielagets forskjellige aktiviteter og tilbud som kommer inn.
En viktig forutsetning er at du sendes oss en e-post til knfal@online.no eller ski.historielag@gmail.no Alf tel:64 86 85 56
Husk å oppgi navn og adresse i e-posten

"Morsomme utfordringer" Har du lyst til å delta i historielagets aktiviteter kontakter du gjerne komiteene direkte, eller noen i styret.

Eksempelvis:

- Kulturstikomiteen kan by på interessante og hyggelige oppgaver med turer i nærområdene. Ta en telefon til Anders Bach, tel 480 81 492, e-post: andeback@broadpark.no eller Tom Rognstad, Kråkstad, tel 412 33 432 e-post: ski.historielag@gmail.com

-- Fotointeressert? Arbeide med historiske bilder? Ta gjerne kontakt med Bjørn Myrvoll, tel 64 87 45 41, e-post: jennyholmen@hotmail.com eller Alf B. Godager tel 64 86 85 59, e-post alfbg@broadpark.no

[ Til toppen ]   Siden er sist oppdatert: 15.11.17

 

Forside=startside

Styret og komiteer

Menyside

Kalendere

Info fra historielaget

Vedtekter

Lokalhistoriske opplysninger knyttet til ulike områder av Ski kommune Kartside

Lokalhistoriske opplysninger knyttet til ulike temaer fra Ski kommune Temaside

Steinalder-boplassen på Stunner - 9 500 år Stunner

Historielagets natur- og kulturstier Kultursti

Historielagets "Turbok for Ski" ført i pennen av Alfred Gustafson Turbok

Bøler gård på Langus i Ski utarbeidet av Arne Fjeld

Rullestad gård gjennom tusen år Christian J. Sundby

Bieltvedt gård i Kråkstad av Johs. Bieltvedt

Follo Avis Lokalhistorie www.folloavis.no

Ski kommune: Lokalhistorisk  fotoarkiv

Ski kommune: Lokalhistorisk  digitalkart

Ski Slektshistorielag med sitt nettsted  URL: www.skislekt.no

Kortfattet sammendrag av Skis historie Ski blir til

     Ski historielag, Postboks 435, 1401 SKI 

  Stiftet 1974      

  Bankkonto:  1612 60 35946    

[Melding til WEBsnekker]