http://www.follotruckutleie.no/

Medlemmer har forkjøpsrett!
Meld deg inn hos vår kasserer Eirin Prytz som også kan svare på eventuelle spørsmål
Telefon: 64 86 31 03

Bjørn Arvid Prytz er vår styreleder
Mobil: 915 62 703

  støtter vårt arbeide 
Nyheter fra DES-Ski:
I mars 2008 vedtok styret i DES-klubben etter ønske fra årsmøtet å sette i gang to prosjekter:
 Medlemsverving og Seniorboliger

Vinteren 2008 ble det i Elveveien Borettslag satt opp to garasjebygg med plass til i alt 5 biler.
  Innvielsen av nybyggene fant sted den 20. juni 2008.
DES Ski
står bak to borettslag i Ski kommune. Disse to er: 

* Elveveien Borettslag
nær Kråkstadtunet med adresse Skolebakken 2 i Kråkstad
 * Solborg Borettslag
ved Eikjolveien nord for Ski kirke
 
Ski Kommune
har bidratt med rimelige tomter for å holde prisene på disse boligene nede. 
 
Elveveien og Solborg Borettslag 
er derfor underlagt regler om  videresalg av leiligheter med kontrollerte maksimalpriser 
tildelt DES-klubbens medlemmer etter ansiennitet.
 
Medlemskap
Du kan opprette en sparekonto ved å henvende deg til din bankforbindelse. 
Minste sparing på DES-kontoen er 200 kr pr mnd. Kontoen disponeres ellers fritt. 
Deretter melder du deg som medlem av DES-klubben i Ski ved å oppgi navn og postadresse til kasserer Eirin Prytz.
[ Til toppen ]   Siden er sist oppdatert: 01.12.15   <= Tilbake en side