Formålet med DES-klubben er å framskaffe gode og praktiske boliger til rimelige priser for klubbens medlemmer.
Dette oppnås ved å begrense prisstigningen på leilighetene til å følge Statistisk Sentralbyrås byggekostnads
-indeks.
Denne begrensning gjelder for både Elveveien Borettslag i Kråkstad og Solborg Borettslag i Ski.

(Kontakt Web-ansvarlig her)