Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Geilo | Gjøvik | Gol | Haugesund DEBO | Kirkenes | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Nesbyen | Oppegård | Rælingen | Sande | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Tjøme | Ullensaker | Vadsø | Vang | Ål
Noen foto av styremedlemmer:
styremedlem fra 2011 Bjarne Ødegaard fra Oslo tidl. styremedlem og nå spesialrådgiver Bjørn Engebretsen fra Oppegård styremedlem fra 2011 Berit Stolt fra Kongsvinger tidligere revisor/ regnskapsfører
 Conrad T Gogstad fra Oslo
Harald Bruusgaard og varamedlem fra 2007 Idar Furuseth fra Ski tidl. sekretær fra  2000 til 2010 Harald E. Bruusgaard tidl. styreleder fra 2000 til 2011 Per B Brosstad vara/ styremedlem fra 2006 Kjartan Engstu fra Gjøvik
 leder av valgkomitéen Kari Johnsrud fra Skedsmo tidligere styremedlem og nå spesialrådgiver Olav Flåt fra Skedsmo styremedlem fra 2010 Bjørg Inger Møllerplass fra Gol sekretær / styremedlem fra 2009 Bjørn Leif Solberg  fra Sandefjord
styremøte på Eidsvoll Bygdetun  i 2007 med Per Brosstad, Bjørn Engebretsen, medlem/vara fram til 2011 Aud Ljødal og Olav Flåt  varamedlem Arne Ottar Stolt
fra 2013
spesialrådgiver Per Egil Ilsaas
fra 2013

valgkomitéen med leder Kari Johnsrud fra Skedsmo og Oddvar Sending fra Kongsberg  fra et tidligere (før 2007) julemøte
på Engebret Café
styremøte på Eidsvoll Bygdetun i 2006 med Aud Ljødal, Harald Bruusgaard, Olav Flåt og Bjørn Engebretsen

  [ Til toppen  Siden er sist oppdatert: 20.08.13

Besøksadresse: Akersgata 47/49,  0180 OSLO
Telefon: 33 45 94 66 eller 481 16 043 (styret)

E-postadresse:  post@des-norge.no
Post: 
DES-Norge,
Akersgata 47/49, 0180 OSLO

Bankgiro:  1607 44 31228
Organisasjonsnr:  990 753 903